Vilka är vi?

 
Anders Heierson Anders Heierson har lång erfarenhet av ledande befattningar. Har bl a varit högste ansvarig för samtliga dotterbolag i ett finskt börsbolag (Orion) och VD för Sanofi i Norden. Anders har en naturvetenskaplig utbildning i botten men har alltid varit fokuserad på sälj- och marknadsorganisationer, bl a som försäljningsdirektör och marknadsdirektör inom och utanför Sveriges gränser. Anders sitter idag som styrelseledamot både i noterade och onoterade bolag.
Jonas Karlsson Jonas Karlsson har mer än 20 års erfarenhet från befattningar som produktchef, reklamchef, marknadschef och senast som försäljningschef och affärskoordinator. Har inom sina befattningar arbetat med koncept- och affärsutveckling samt organisations- och förändringsarbeten. Jonas har lång erfarenhet av B2B resp B2C inom branscherna Färg, Järn & Byggmaterialhandel, Stormarknader och Hemelektronik.
Ulf Haeggström Ulf Haeggström jobbar med ledarutveckling, coaching och processtyrning med fokus på individens ansvar och drivkrafter i gruppdynamiken. Ulf har mer än 20 års erfarenhet från olika linje- och stabsbefattningar. Senast har han varit ansvarig för Johnson & Johnsons läkemedelsdivision i Danmark (3 år) och i Sverige (5 år). Parallellt har han de senaste 10 åren innehaft styrelseuppdrag i olika organisationer. Ulf har bred erfarenhet av försäljning och marknadsföring samt av processutveckling för företagsledning och styrning.
Johanna Tötterman Johanna Tötterman har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling i olika former. I botten har hon en civilingenjörsexamen med inriktning på processplanering. Hon har ansvarat för byggande och implementering av försäljnings-, marknadsförings- och andra affärsprocesser i internationella bolag. Johanna fungerar som konsult och utbildare i ledarskaps- och chefsutvecklingsfrågor med fokus på att styra medarbetarnas styrkor och kompetenser i enlighet med den valda företagsstrategin. Johanna har även lång erfarenhet av att evaluera företag enligt det ledande europeiska kvalitetsstystememt EFQM (European Foundation for Quality Management).
Ola Levin Ola Levin har lång erfarenhet av ledande befattningar inom marknadsföring och affärsutveckling. Han har bl a varit VD för Nycomed’s svenska marknadsbolag samt VP Business Development i ett multinationellt läkemedelsbolag. Ola har utfört och deltagit i flera företagssammanslagningar, strategiprojekt, distributionsavtal mm. De senaste åren har Ola främst arbetat som konsult inom affärsutveckling och som entreprenör. Ola har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola samt ett stort intresse för värdeskapande affärer.
Bo Heierson Bo Heierson har lång erfarenhet av ledande befattningar. Han har bl a varit VD för SEB IT Partner, ett bolag inom SEB koncernen. Bo har även haft andra ledande befattningar inom SEB, såsom Utvecklingschef, chef för Internkonsulter och Projektkontor. Bo har en ekonomisk utbildning i botten och har de senaste 25 åren jobbat inom Bank och Finans. Bo har varit VD för konsultbolag och arbetat i styrelser för såväl svenska bolag som ett utländsk. Han har också drivit ett antal stora projekt och hade exempelvis huvudansvaret för byggandet och lanseringen av SEB:s första Internetbank. Bo arbetar nu bland annat som mentor för ledning/styrelse på mindre bolag.
Mikael Hansson Mikael Hansson har lång erfarenhet att ta beslut i stressade situationer. Mikael arbetar idag som pilot på SAS och är kapten. Mikael kommer från flygvapnet där han var stridspilot på Attack Viggen AJ37. Mikael var även rotechef och ansvarig för att leda ett team i en komplex miljö som krävde snabba beslut. I sin roll idag ansvarar Mikael för att på kort tid få ihop ett effektivt team av ständigt nya medlemar och är därmed välutbildad inom CRM (Crew Resource Management). Mikael har även varit Flight instructor på SAS Flight Academy och Oxford Flight Academy.